Evropská investiční banka (EIB)

V principu je to banka, ale zároveň samostatná instituce EU. Jejím sídlem je hlavní město Lucemburska Lucemburk. Účel založení EIB byla založena za účelem poskytování dlouhodobého financování projektů, záruk a poradenství, čímž prosazuje cíle Evropské unie. Podporuje jak projekty v rámci EU, tak mimo unii. Jejími podílníky jsou členské státy EU. Samotná EIB je hlavním […]

ČR a politika EU

Od počátku svého členství se ČR snaží ovlivňovat politiku EU a rozhodovací procesy v mnoha oblastech. Obecně lze říci, že české pozice odrážejí základní vnímání národních zájmů a rovněž ideologické a stranické zájmy jednotlivých vlád. Coby relativně malá ekonomika závislá na obchodu je ČR zastáncem rozšiřování otevřených trhů a volného obchodu. Také je silným zastáncem […]

Česká vláda před vstupem do Evropské unie

Příprava na členství v EU představovala pro novou českou vládu po roce 1992 velkou výzvu. Úspěšné zvládnutí tohoto úkolu vyžadovalo úzkou spolupráci a efektní koordinaci všech ministerstev a vysoký stupeň konsenzu mezi hlavními politickými silami. Vláda se soustředila na vyjednávání podmínek členství a implementaci evropské legislativy do českého práva. Hlavní koordinátor Hlavním politickým koordinátorem evropských […]

Česká republika v Bruselu

Jako členský stát je ČR zastoupena ve všech stěžejních institucích EU. Zatímco premiér nebo prezident zastupují Českou republiku v Evropské radě, v Radě Evropské unie a jejích orgánech prosazují české zájmy vládní ministři a úředníci. Evropské smlouvy dále zajišťují post Čechovi v Evropské komisi a přisuzují České republice 22 členů Evropského parlamentu, 12 zástupců v […]