Smlouva o Evropské unii

Maastrichtská smlouva o Evropské unii byla nejrozsáhlejší reformou práva Evropského společenství. Její příprava probíhala v letech 1990-91 na dvou vládních konferencích a v prosinci 1991 o ní rozhodli v nizozemském Maastrichtu šéfové států a vlád tehdejších dvanácti členských států Evropského společenství. Smlouva byla podepsána 7.2.1992 a po ratifikaci parlamenty příslušných členských států vstoupila v platnost […]

Historie Evropské unie

Důvodem k evropskému sjednocování byla snaha o ukončení častých válek mezi sousedy, které vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce 1950 začíná hospodářské a politické sjednocování evropských zemí, které završil vznik Evropského hospodářského společenství (EHS). Zakládajícími státy byly Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. Období hospodářského růstu v letech 1960-1969 Důvodem prosperity bylo, že země […]

Fondy Evropské unie

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky ekonomické a sociální soudržnosti. Prostřednictvím fondů se rozdělují finanční prostředky jednotlivým členským státům. Tyto finanční prostředky, čili dotace, jsou určeny ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými zeměmi a jejich regiony. Druhy evropských fondů Nejdůležitější jsou strukturální a investiční fondy, kterými jsou: Fond pro regionální rozvoj […]

Evropský parlament

Nedávné volby do Evropského parlamentu mohou být pro řadu lidí inspirací, aby si upřesnili některé základní informace o vzniku a fungování tohoto orgánu. Evropský parlament (EP) se skládá ze 751 poslanců zvolených ve 28 členských státech EU. Od roku 1979 jsou poslanci voleni všeobecným přímým hlasováním na dobu pěti let. Každá země má přidělen počet, […]

Evropská investiční banka (EIB)

V principu je to banka, ale zároveň samostatná instituce EU. Jejím sídlem je hlavní město Lucemburska Lucemburk. Účel založení EIB byla založena za účelem poskytování dlouhodobého financování projektů, záruk a poradenství, čímž prosazuje cíle Evropské unie. Podporuje jak projekty v rámci EU, tak mimo unii. Jejími podílníky jsou členské státy EU. Samotná EIB je hlavním […]

Česká republika v Bruselu

Jako členský stát je ČR zastoupena ve všech stěžejních institucích EU. Zatímco premiér nebo prezident zastupují Českou republiku v Evropské radě, v Radě Evropské unie a jejích orgánech prosazují české zájmy vládní ministři a úředníci. Evropské smlouvy dále zajišťují post Čechovi v Evropské komisi a přisuzují České republice 22 členů Evropského parlamentu, 12 zástupců v […]