Česká vláda před vstupem do Evropské unie

Příprava na členství v EU představovala pro novou českou vládu po roce 1992 velkou výzvu. Úspěšné zvládnutí tohoto úkolu vyžadovalo úzkou spolupráci a efektní koordinaci všech ministerstev a vysoký stupeň konsenzu mezi hlavními politickými silami. Vláda se soustředila na vyjednávání podmínek členství a implementaci evropské legislativy do českého práva. Hlavní koordinátor Hlavním politickým koordinátorem evropských […]

Česká republika v Bruselu

Jako členský stát je ČR zastoupena ve všech stěžejních institucích EU. Zatímco premiér nebo prezident zastupují Českou republiku v Evropské radě, v Radě Evropské unie a jejích orgánech prosazují české zájmy vládní ministři a úředníci. Evropské smlouvy dále zajišťují post Čechovi v Evropské komisi a přisuzují České republice 22 členů Evropského parlamentu, 12 zástupců v […]