ČR a politika EU

Od počátku svého členství se ČR snaží ovlivňovat politiku EU a rozhodovací procesy v mnoha oblastech. Obecně lze říci, že české pozice odrážejí základní vnímání národních zájmů a rovněž ideologické a stranické zájmy jednotlivých vlád. Coby relativně malá ekonomika závislá na obchodu je ČR zastáncem rozšiřování otevřených trhů a volného obchodu. Také je silným zastáncem směrnice o službách z roku 2006, která evropským poskytovatelům služeb usnadňuje působení na trzích ostatních členských států. Podporuje také malé a střední podniky, včetně implementace zákona o malých podnicích z roku 2008.

Podpora hospodářské otevřenosti

ČR coby malá země obklopená jinými členskými státy, od počátku prosazovala odstranění překážek volného pohybu osob. Spolu s partnery z V4 se Praha snažila dosáhnout co nejrychlejšího možného vstupu do schengenského prostoru poté, co z ní byla přístupovou smlouvou z roku 2003 dočasně vyloučena.

Rozpočtová politika

Jako relativně chudá země usiluje ČR o zachování podílu z rozpočtu EU určeného pro strukturální a kohezní fondy, stejně jako o maximalizaci svého podílu na nich. V tomto ohledu byla ČR dosud úspěšná, neboť na zasedání Evropské rady v prosinci 2005, na němž byl dohodnut rozpočtový balíček EU pro období 2007-2013, získala ČR třetí nejvyšší alokaci výdajů kohezní politiky ze všech členských států (27 miliard eur) a vůbec nejvyšší v přepočtu na jednoho obyvatele.