Evropská investiční banka (EIB)

V principu je to banka, ale zároveň samostatná instituce EU. Jejím sídlem je hlavní město Lucemburska Lucemburk.

Účel založení

EIB byla založena za účelem poskytování dlouhodobého financování projektů, záruk a poradenství, čímž prosazuje cíle Evropské unie. Podporuje jak projekty v rámci EU, tak mimo unii. Jejími podílníky jsou členské státy EU. Samotná EIB je hlavním podílníkem Evropského investičního fondu a spolu s ním tvoří skupinu EIB. V rámci investičního plánu pro Evropu navrženého Komisí je skupina EIB součástí širší strategie, jejímž cílem je překonání velkého nedostatku investic tím, že investory zbaví části rizika spojeného s projekty.

Cíle

Hlavním úkolem EIB je přispívat k vyváženému a nerušenému rozvoji vnitřního trhu v zájmu Unie. Ve všech odvětvích hospodářství usnadňuje EIB financování projektů, které:

  • usilují o rozvoj méně rozvinutých oblastí
  • usilují o modernizaci nebo konverzi podniků či vytváření nových činností, které nemohou být plně kryty dostupnými finančními prostředky v jednotlivých členských státech
  • jsou ve společném zájmu více členských států

Dále EIB přispívá k podpoře hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie. Také přispívá k provádění opatření mimo EU, jež podporují politiku EU v oblasti rozvojové spolupráce. Podporuje také plnění cílů strategie „Evropa 2020“.

Tip for you: secret leaks – leakshare.org

Činnosti

Činnosti EIB se zaměřují na čtyři prioritní oblasti, kterými jsou:

  • inovace a dovednosti
  • přístup menších podniků k finančním prostředkům
  • klima a životní prostředí
  • strategická infrastruktura.