Rada a evropská rada

Rada EU, neformálně zvaná Rada ministrů nebo jen Rada, představuje hlavní rozhodovací orgán EU. Je považována za nejvlivnější unijní instituci. Vedle své zákonodárné role koordinuje hospodářské politiky členských států v rámci EU. Rovněž podepisuje mezinárodní smlouvy, schvaluje rozpočet EU, rozhoduje o SZBP a koordinuje zahraniční politiky členských států.

Složení a fungování

Rada má devět formací sestávajících ze zástupců na ministerské úrovni z každého členského státu, kteří jsou zodpovědní za příslušné projednávané téma. Tito ministři zastupují národní vlády a snaží se při jednáních Rady prosazovat zájmy a stanoviska svých zemí. Pouze v případě klíčových národních zájmů nebo důležitých změn v unijních strategických dokumentech používá Rada jednomyslné hlasování. Většina rozhodnutí se přijímá na základě kvalifikované většiny, v jejímž rámci jsou hlasy váženy podle velikosti populace jednotlivých států.

Hlasy České republiky

Podle Lisabonské smlouvy náleží ČR jeden hlas. Efektivní prosazování českých národních zájmů tak záleží na schopnostech formulovat strategie a nalézat partnery, kteří je pomohou prosadit. Stejně jako jiné členské státy spolupracuje ČR v jednotlivých případech s vládami ostatních členů EU, a to v závislosti na svých potřebách a zájmech. Od roku 2004 se ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko sdružily do tzv. Visegrádské skupiny s cílem vyvíjet v rámci EU větší tlak. Vlády V4 se většinou setkávají před summitem EU za účelem prodiskutovat klíčová témata a zkoordinovat své pozice.

Evropská rada

Je nejvyšším politickým orgánem EU a shromážděním hlav států a vlád členských zemi, které dává podněty pro budoucí podobu EU a určuje základní směr jejího rozvoje. Českou republiku v této instituci zastupuje většinou premiér, nebo ministr zahraničí. Zájmy ČR v Bruselu zastupuje Stálé zastoupení ČR při EU v čele s českým velvyslancem při EU.