Co můžete očekávat od kvalitního software, který si necháte vytvořit na míru?

Mnozí lidé si dlouhodobě myslí, že je pro ně investice do software na míru naprosto zbytečná. Že ji zkrátka nedokáží adekvátně využít, nebo že půjde o vyhozené peníze. Ať už ale jde o vaše podnikání, nebo soukromé aktivity s vysokými cíli, tak v nich většinou software na míru může svoji úlohu rozhodně hrát.

A to úlohu velice podstatnou, protože oproti standardním řešením, která jsou veřejně dostupná, je software na míru mnohem kvalitnější. Dnes se podíváme na ty nejčastější vlastnosti, které takový software má.

Plně proprietární projekty

U všeobecně dostupných řešení může být mnohdy problém s tím, že je kód takové aplikace v mnoha počítačích, nebo je dokonce v případě open source programů plně zveřejněný. To může mít za dopad to, že není zrovna nejbezpečnější metodou řešení. Vedle toho software na míru nabídne plně proprietární kód. To znamená, že je kód vaší aplikace uzavřeným celkem, který znáte opravdu jenom vy a pochopitelně sám tvůrce aplikace.

Přesně podle všech potřeb a požadavků

Software na míru je pochopitelně na míru vašim potřebám a požadavkům. To znamená, že kdykoliv poptáváte vývoj software na zakázku, tak sestavujete zcela individuální projekt, který je dokonale přizpůsobený vašim potřebám a potřebám vašeho podnikání. Vývoj takového software se řídí dokonalou analýzou podnikových procesů, díky čemuž sám analytik chápe běh vaší firmy či aktivit, a dokáže programátorům předat dokonale přesné instrukce.

Nečekáte dlouho na pořádný výsledek

Spousta lidí si představuje, že při zadání software na míru bude dlouho čekat na jeho podobu. Takto to bývalo v minulosti, kdy se při vývoji používali techniky jako byl vodopádový model. Moderní metodiky takzvaného agilního vývoje podporují iterace. Přeloženo do neodborného slova to znamená, že se program vyrábí v cyklech. Prvním, a zároveň každým, cyklem je funkční kód. Poměrně rychle tak budete vidět jádro, které váš software na zakázku má. Dalšími iteracemi se potom bude rozšiřovat o nové a nové funkce, které jste si přáli. Váš nový software vám tak bez nadsázky doslova roste před očima.