Fondy Evropské unie

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky ekonomické a sociální soudržnosti. Prostřednictvím fondů se rozdělují finanční prostředky jednotlivým členským …