Připravte se na změny, které přinesl nový zákon o odpadech 541/2020 Sb.

Sledujete změny zákonů a nové zákony, které přichází v platnost? Je to těžké, že? Zákonů je mnoho, naštěstí se nás netýkají všechny. Některé z nich jsou však velmi důležité pro podnikatele a firmy. Jedním z nich je nový zákon o odpadech 541/2020 Sb., který přinesl celou řadu změn pro ty, kteří jsou zvyklí vést průběžnou evidenci odpadu a podávat roční hlášení na ISPOP.

Co se pro vás změnilo?

Pro odpad existují limity, když produkujete tolik odpadu, že tyto limity překročíte, týká se vás povinnost zpracovat roční hlášení za odpady a následně ho včas odeslat na ISPOP. Do roku 2021 platilo, že roční hlášení musí dělat každý, kdo za kalendářní rok vyprodukuje nad 100 tun běžného nebo nad 100 kilogramů nebezpečného odpadu. Od roku 2021 došlo ke změně limitu u nebezpečného odpadu, limit se zvedl na 600 kilogramů. Pro mnoho menších producentů nebezpečného odpadu je to skvělá zpráva, protože už roční hlášení dělat nemusí. Neznamená to však, že by už nemuseli odpad evidovat, průběžná evidence je pro ně důkazem, jestli limit překročí nebo ne.

Došlo také ke změně termínu, do kdy je třeba roční hlášení odeslat. Dříve to bylo do 15.2. Nově však můžete roční hlášení o produkci odpadů 2021 odeslat do 28.2., máte tedy více času.

Roční hlášení už nemusíte dělat svépomocí

Mnoho byrokratických povinností dokáže sebrat opravdu mnoho času a jednou z nich je i zpracování ročního hlášení. Věděli jste o tom, že se jeho zpracováním zbývá specializovaná firma? Živnostníci, firmy i obce se obrací na firmu na Rocnihlaseni.cz, která jim roční hlášení řádně zpracuje a včas odešle na ISPOP. Služby firmy jsou velmi levné a využít jich můžete i vy. Usnadněte si práci a obraťte se na specialisty přes odpady.